Biuro tłumaczeń – rosyjski

Język rosyjski jest językiem indoeuropejskim pochodzącym z grupy wschodniosłowiańskiej. Dzisiejszy rosyjski wywodzi się z dialektu moskiewskiego. Kształtował się od XIX wieku. Szacuje się, że rosyjskim posługuje się ok. 290-300 mln ludzi, w zależności od różnych źródeł.

Dla niecałej połowy jest to język rodzimy. Jest on językiem urzędowym nie tylko w Rosji, ale również w Kazachstanie, na Białorusi i w Kirgistanie. Po rosyjsku porozumiemy się również na Ukrainie, w Gruzji, Łotwie i w Estonii. W pisanym języku rosyjskim mamy do czynienia z cyrylicą lub z jej prostszą, zbliżoną do łacińskiego alfabetu formą – grażdanką. Język rosyjski okazje się niezwykle pomocny dla tych firm, które planują prowadzić swoje interesy w Rosji i we wschodniej Europie.

Nie każdy jednak zna ten język biegle w mowie i w piśmie, dlatego warto zainteresować się usługami biura tłumaczeń, które zajmuje się przekładam z lub na język rosyjski.  

Tłumaczenia z lub na rosyjski  

W razie potrzeby tłumaczenia z lub na język rosyjski warto zwrócić się do wyspecjalizowanego w tym języku biura tłumaczeń. Takie biuro wykona dla nas profesjonalne tłumaczenia danych tekstów – z języka obcego na polski lub na odwrót. W biurach tłumaczeń najczęściej pracują doświadczeni tłumacze, którzy dokonują przekładu dbając o poprawność, ale również styl wypowiedzi. Oferowane są tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia przysięgłe.

Z takowych usług mogą skorzystać firmy z różnych branż: prawne, techniczne, przemysłowe, medyczne, marketingowe, IT, inne… Biuro tłumaczeń tłumaczy z lub na rosyjski:

  • Dokumenty firmowe
  • Katalogi i materiały marketingowe,
  • Slogany i hasła reklamowe,
  • Faktury, sprawozdania, umowy,
  • Korespondencję handlową,
  • Pełnomocnictwa i akty,
  • Dokumenty jawne i niejawne.

 

Jak biuro tłumaczeń przekłada z lub na rosyjski?  

Cały proces tłumaczenia danego dokumentu lub tekstu z języka rosyjskiego lub na język rosyjski ma zawsze podobne etapy. Pierwszym z nich jest wycena tłumaczenia po otrzymaniu szczegółowego zapytania od klienta. Drugi etap to analiza nadesłanych dokumentów do tłumaczenia i dobór odpowiedniego dla nich tłumacza, który posiada doświadczenie z danej dziedziny lub branży. Następnie przydzielona osoba rozpoczyna tłumaczenie materiałów, które później są sprawdzane i poddawane ewentualnej korekcie.

Ostatni etap to ponowne sprawdzenie wykonanego tłumaczenia pod względem poprawności, stylu i ogólnej jakości. Tak przygotowany tekst czy dokument przesyłany jest do klienta.

Post Author: Janek