Jak przygotować plac budowy?

Przygotowanie placu budowy polega na dostarczeniu wszelkich niezbędnych mediów, które są konieczne podczas trwania robót. Najważniejsze, żeby działka była uzbrojona. Przede wszystkim należy zapewnić dostęp do energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i sprężonego powietrza.

Nie bez powodu najczęściej pierwszymi urządzeniami jest stacja transformatorowa i kotłownia. Woda doprowadzana jest za pomocą wodociągów, które znajdują się na określonej głębokości. Woda jest obowiązkowa na terenie budowy głównie ze względów bezpieczeństwa.

Z tego powodu często wznosi się hydranty ustawione w kilkunastometrowej odległości. Równie istotna jest energia elektryczna. Jest ona niezbędna do włączenia niektórych sprzętów.

Ponadto zapewnia także oświetlenie. Energię elektryczną uzyskuje się z sieci miejskiej bądź z sieci energetycznej wysokiego napięcia. Energia cieplna jest najbardziej potrzebna podczas zimowych miesięcy.

Chcąc ją uzyskać należy opracować projekt sieci rozprowadzającej.

Post Author: Janek