Po co jest walec na budowie?

Otóż walec to maszyna lub część maszyny służąca do walcowania np. część walcarki lub zagęszczania gruntów np. walec budowlany. Ten ostatni przydaje się także do zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg, poprzez nacisk sztywnych lub podatnych kół – wałów podczas jazdy. Są różne sposoby podziału walców. Przede wszystkim ze względu na oddziaływanie na podłoże.

Wówczas wyróżniamy walce statyczne, które oddziałują własną masą, na niewielką głębokość. Używane są najczęściej do prac końcowych w robotach drogowych, dogęszczania górnych warstw nasypów, zagęszczania podsypek pod fundamenty. Są także walce wibracyjne – jednoczesne oddziaływanie statyczne i dynamiczne, odpowiedni układ wirujących mas zapewnia drgania o częstości do 50 Hz Ich głębokość oddziaływania sięga 2 m. Inny podział to rozróżnienie ze względu na sprężystość wałów. Są więc walce stalowe oraz walce ogumione czyli wały podatne w formie zestawów kół ogumionych. Można także podzielić walce ze względu na kształt wałów.

Tutaj znajdą się walce: gładkie, okołkowane, tarczowe, siatkowe oraz kompaktory.

Post Author: Janek