Spółdzielnia czy wspólnota?

Jandach inwestuje w mieszkania z ogrodem Luboń w programie MDM

Wśród mieszkań jakie w praktyce się spotyka i jakie są zamieszkiwane przez lokatorów wyróżnia się zwykle dwa ich rodzaje. Jedne administrowane przez spółdzielnie mieszkaniowe i drugie administrowane przez wspólnoty. Okazuje się, że wybór jednej lub drugiej opcji potrafi mieć spore znaczenie, dlatego wybierając mieszkanie (tyczy się to głównie mieszkań z rynku wtórnego), należy zwrócić uwagę na to, czy w danym bloku mamy do czynienia ze wspólnotą czy może jednak działaniem spółdzielni. Co od tego zależy? Na pewno jakość zarządzania, która w przypadku większości spółdzielni w Polsce zostawia sporo do życzenia. Sposób działania spółdzielni mieszkaniowych nad Wisłą jest specyficzny, bo i one same są specyficzne.

Owa specyfika wynika przede wszystkim z bagażu socjalistycznej mentalności, jakie spółdzielnie za sobą ciągną. Aktualnie w ich zarządach oraz radach nadzorczych przebywają głównie osoby mające bardzo długi staż pełnienia swoich funkcji i jednocześnie robią wszystko, by utrzymać się na swoich pozycjach jak najdłużej. Nie przekłada się to na żadne innowacje ani nowoczesne rozwiązania, ponieważ są one postrzegane jako coś nieznanego i w domyśle niebezpiecznego.

Optymalne rozwiązania administracyjne

Według innego modelu działają wspólnoty, które choć operują w znacznie mniejszej skali (zazwyczaj spółdzielnie są potężnymi molochami) , to często potrafią być bardziej innowacyjne i efektywniejsze w podejmowanych krokach. Poza tym wspólnoty w znacznie większym stopniu realizują jedno z podstawowych założeń działania spółdzielni, jakim jest zaangażowanie mieszkańców i oddanie w ich ręce kluczowych decyzji w ważnych kwestiach.

Aktualnie spółdzielnie tego prawa nie zapewniają, a często wręcz robią wszystko, by decyzje mogło podejmować jedynie bardzo wąskie grono zainteresowanych. Wspólnoty niemal zawsze powstają na terenie nowych osiedli. Czasami ograniczają się tylko do jednego bloku mieszkalnego, innym razem może istnieć jedna, większa wspólnota obejmująca całe osiedle. Konieczne jest wskazanie zarządu, który będzie czuwał nad sprawami administracyjnymi, ale coraz częściej wybierana jest opcja wynajęcia również zewnętrznej firmy zarządzającej nieruchomością. W praktyce ma ona realizować wolę zarządu i całej wspólnoty, wykonując zadania niezbędne do tego, by osiedla czy budynek funkcjonowały w sposób należyty i uporządkowany.

Za wspólnotą przemawia więcej

Domy szeregowe jandach-plewiska.pl/domy-szeregowe od dewelopera koło Poznania Komorniki funkcjonalne mieszkania Komorniki Deweloper Komorniki, domy i mieszkania w Komornikach

Jeśli zatem mamy możliwość wyboru, starajmy się postawić na wspólnotę mieszkaniową. Zyskujemy tym samym czytelny, przejrzysty sposób zarządzania nieruchomością, lepszy dostęp do zarządu i większą możliwość wpływania na kierunek jej działania. Tu musimy się jednak wykazać inicjatywą i aktywnością, ponieważ bez tego nie uda się nam niczego zdziałać. O ile jednak w ramach spółdzielni nasz głos może pozostać „głosem wołającego na puszczy”, to we wspólnocie jest dużo większa szansa, iż zostaniemy usłyszani, a nasze postulaty wzięte pod uwagę. .

Post Author: Janek