Tam gdzie używamy ciągnika

W niektórych pracach budowlanych niezbędne jest używanie ciągnika, dlatego maszyn, które są nim zasilane jest bardzo wiele. Przede wszystkim maszyny uciągowe gdzie proces urabiania odbywa się przy udziale uciągu podwozia.

Są to między innymi: spycharki, zrywarki, zgarniarki, równiarki, ładowarki, koparki wielonaczyniowe do rowów, zagęszczarki walcowe. Są także maszyny bezuciągowe czyli osprzętowe.

To: koparki jednonaczyniowe, wiertnice i młoty, koparki z osprzętem chwytakowym, zgarniakowym, ładowarkowym, układarki rur z osprzętem zgarniakowym lub ubijarkowym. Są także maszyny ciągnione czyli przyczepowe.

Odrębną kategorię maszyn stanowią koparki wielonaczyniowe odkrywkowe, sprzęt pomocniczy taki jak wywrotki terenowe inaczej wozidła terenowe. Maszyny ciągnikowe można również wyposażyć w osprzęt nie przeznaczony do robót ziemnych: osprzęt dźwigowy czyli choćby żuraw gąsienicowy czy układarka rur, ze względu podnoszenie ładunków ładowarką lub koparką, ale także sprzęt kafarowy czy osprzęt do przesuwania taśmociągów oraz osprzęt specjalny do robót leśnych, nożycowy, widłowy.

Przy pracach ziemnych w trudnych warunkach terenowych np. podłoża o dużej zwięzłości, lub zmarzliny, gdzie występują duże obciążenia przekraczające siłę uciągu stosuje się wspomaganie urabiania przez wprowadzenie dodatkowych czynników choćby sprzężone gazy, wibracje, prąd elektryczny.

Post Author: Janek