Wyrównywanie powierzchni

Równiarka to maszyna do robót ziemnych, służąca głównie do profilowania podłoży pod nawierzchnię dróg, lotnisk, rowów i poboczy, wyrównywania nasypów. Stosowane są również do mieszania materiałów drogowych w procesie stabilizacji, do zrywania starej nawierzchni, trawników itp. oraz do wyrównywania powierzchni pola. Istnieje różny podział równiarek. Pierwszym rodzajem jest podział ze względu na konstrukcję ramy.

Są więc równiarki samojezdne i istnieją dwa ich typy: dwuosiowe (stosowane dawniej) – do ramy mocowane dwie osie, przednia (połączona przegubowo) i tylna na sztywno, a pomiędzy nimi lemiesz, który może być pochylany względem trzech prostopadłych osi oraz przesuwany na bok a także trzyosiowe (stosowane w nowoczesnych konstrukcjach) – dwie tylne osie oraz przednia. Mamy także równiarki ciągnione także w dwóch rodzajach: konne (raczej już nie stosowane) oraz ciągnikowe. Inny podział to ten ze względu na napęd i sterowanie. Wówczas są ich dwa rodzaje: mechaniczne i hydrauliczne. Jest też podział ze względu na rozwiązanie mechanizmu skrętu.

Wówczas wyróżniamy trzy rodzaje: tylko przednia oś skrętna, przednia i tylna/tylne skrętne oraz przednia oś skrętna z przegubową ramą.

Post Author: Janek